lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

lunes, 20 de abril de 2015

PONT DE LA PETITA

Es tracta d'un pont de pedra que travessa el riu Llobregat, prop de l'aiguabarreig de l'Arija amb aquest, i uns metres allunyat aigües amunt del Pont Vell.
És un pont d'un sol ull, conformat per un arc rebaixat bastit amb grans dovelles ben tallades i picades, que contrasten amb la resta del parament construït amb un paredat de pedres irregulars tant pel que fa a les mides com a la forma.
La pedra emprada a les dovelles també es diferencia de la resta del mur per estar fet amb un material de tonalitat molt clara.
Les baranes mostren un paredat format per pedres més petites respecte la resta del mur, estan coronades per carreus rectangulars i allargats col·locats a plec de llibre, les baranes conflueixen al centre en angle agut.
El paviment defineix un pas del tipus esquena d'ase conformant un angle agut com a la barana, presenta pendent moderada cap a cada costat. Pel costat est, el pont comunica directament amb el c/ Furrioles d'Abaix, i per tant, amb la part baixa del barri de les Coromines, i pel costat de ponent, actualment amb la carretera, just en el punt on, a l'altra banda del vial, s'inicia el carrer Porxos i el nucli antic.
No es coneixen notícies directes sobre aquest pont. Les tipologia constructiva respon a cronologies modernes, de fet algunes fonts bibliogràfiques el situen al segle XVII o XVIII; període de creixement i expansió de la vila cap al sector sud i est, de fet ja a finals del segle XVI es va construir a aquesta zona l'església del Roser, moment que ja hi devia existir un primer nucli de població, serà però a partir del 1740, amb la construcció del modern barri de les Coromines, quan aquesta àrea sud, i per extensió el conjunt de la vila, viurà un gran impuls demogràfic i urbanitzador. Moment en que la utilitat d'aquest pont es degué incrementar com a via de connexió del nou barri de Les Coromines amb el nucli antic (junt amb el pont vell que també connecta aquests dos barris, però que és de construcció molt anterior al dit barri de Les Coromines). En el viatge que realitza Francisco de Zamora al 1787 ja consten a la Pobla de Lillet, quatre ponts sobre el riu Llobregat, un de dos ulls i els altres d'un.

El nom de "la Petita" li ve donat perquè en un edifici del seu extrem hi vivia una familia (al pis de dalt) anomenada de Ca la Petita.

Finals del s.XIX- principis del s.XX.
Finals del s.XIX- principis del s.XX.

Finals del s.XIX- principis del s.XX.
Any 1918.
Anys 20. 


A l'esquerra,es veu l'antic transformador de la llum a l'hort de Cal Estallador i el nou a la Plaça del Capdevall. Anys 20.Any 1972.
Any 1975.
Any 1978.
Anys 70.
Finals dels anys 70.
Any 1982.
El Pont de la Petita. A l'esquerra hi veiem a la Dora, l'Antonia Punzano i el Pep Pericas, d'esquena. Any 1982.

Any 1997.Any 2007.
Any 2012.
Any 2017.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari