lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

lunes, 31 de octubre de 2016

L'Espelt

HISTORIA
La primera referència que trobem de la masia de l'Espelt és en el fogatge de 1497, on consta "Miquel del Splet" dins la parròquia de Santa Cecília. En el següent fogatge, el de 1553 dins la vila i terme de la Pobla s'hi cita un tal "Franci Spelt de Sancta Cilia".
Posteriorment, al novembre de 1591 en un document on es relata l'atac d'uns bandolers a un tal Illafreda i el seu nebot, els quals es dirigien a Bagà, "essent al Pont de Riutort prop la Spelt", els prengueren les dues càrregues d'oli que portaven per provisió de la vila de Bagà i del senyor de Foix. La casa de l'Espelt també es cita al llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra del 1856. I el 1884, a les actes dels plens on es tracta el cobrament de la part de "consumos y cereales" dels habitants de l'extraradi de la Pobla de Lillet les referències són al Molí de l'Espelt i el "Colono del Espel".
DESCRIPCIÓ
Masia de planta rectangular, formada per planta semisoterrània, baixa, pis i golfes. Mostra coberta a dos vessants amb carener orientat nord-sud, paral.lel a la façana principal que dóna a llevant. L'edifici està construït adossat a un marge, fet que li permet tenir accés des de l'exterior a dos nivells de planta, la semisoterrània i la baixa. L'accés a la masia és a través d'un clos. Pel que fa a les obertures cal destacar la porta principal (façana est) formada per un arc de mig punt fet amb grans dovelles, també són remarcables dues obertures d'aquesta mateixa façana i una de la sud, de mides força grans i constituïdes per llinda, muntants i ampit de pedra ben tallada, i alguna amb ampit motllurat.
La resta de les obertures són més senzilles, la majoria emmarcades amb peces de fusta. La façana sud es mostra imponent degut a la seva robustesa i a una alçada considerable, a la planta golfes hi podem veure una eixida de doble obertura, tot i que una d'elles està tapiada. En conjunt l'aparell dels seus murs és format per pedres desbastades disposades amb certa regularitat i cantoneres ben tallades.
L'era està situada al sud de la casa i delimitada per aquesta, una gran pallissa, construccions destinades al bestiar i un mur de tancament en el que hi ha el portal d'accés. Fora de l'espai definit pel clos hi ha una altra pallissa de dimensions menors. El conjunt està situat en una zona molt oberta, amb grans prats a la banda sud i nord.
Llar de foc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari