lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

sábado, 22 de octubre de 2016

La font de l'Amistat

Està situada a l'entrada del poble, arribant des de Guardiola, al costat esquerra, en concret davant la fàbrica de Cal Costa, i a peu de carretera.
La font està ubicada en una zona en desnivell, en un antic marge, d'aquí que hi hagi un potent mur que reforça i aguanta el terreny natural, en aquest hi ha una part rebaixada, a mode de balmat, on hi ha la font pròpiament, amb un brollador, i bancs d'obra a cada costat; per sobre està ornamentada amb un arc rebaixat i la continuïtat del mur fet amb grans còdols de riu.
No coneixem quan es va construir aquesta font, pel que comenta la gent gran de La Pobla de Lillet, és un brollador que deu fer molts anys que existeix, hi ha qui diu però, que potser es va trobar la deu en fer les obres de la carretera de Guardiola a La Pobla de Lillet a principis dels anys deu del segle XX.
La feixa contigua a la font, o sigui l'espai adequat amb taula i bancs i enjardinada, junt amb la feixa que hi ha per sobre, entre la font i el camí, consten cedides (al 1982), amb la condició de l'ús com a zona enjardinada adscrita a la font.
Al costat oest d'aquest l'espai enjardinat s'inicia un camí, és un camí amb desnivell format per una rampa esglaonada, al costat de la muntanya hi ha un mur alt de contenció del marge fet amb pedres desbastades, i pel costat oposat un muret baix i més senzill, a mode de barana de poca alçada. Aquest camí connecta l'extrem oest del poble en la seva part baixa, o sigui a redós del riu, amb el barri de la Plana.
Diari Lillet - 5 de juny de 1960. Quatre versions de la mateixa imatge (1)
  Quatre versions de la mateixa imatge (2)
 Quatre versions de la mateixa imatge (3)
 Quatre versions de la mateixa imatge (4)
Any 1944.
Novembre de 1982.
Any 1985.
Principis dels anys 90.
Anys 90.

Any 2017.
Any 2017.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari