lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

sábado, 13 de septiembre de 2014

ESGLÈSIA DE SANTA CECÍLIA DE RIUTORT

L'església està en avançat estat d'enrunament, i actualment molt amagada per la vegetació. Es tracta d'un edifici d'origen romànic, format per una sola nau de planta rectangular i coberta amb volta de canó, de la qual se'n conserva una part a l'extrem de ponent.
Està construïda amb un parament de petits carreus ben tallats i col.locats a trencajunt, disposats en filades més o menys regulars. S'observen diversos forats de bastida.
A migjorn trobem la porta d'entrada, formada per un arc de mig punt fet amb dovelles i damunt seu, una finestreta, també d'arc de mig punt, però monolític i de pedra tosca. A més, en el mateix mur sud, hi ha dos contraforts construïts per reforçar l'edifici.
Al mur de ponent es pot observar una finestra esqueixada i per sobre, les restes del campanar d'espadanya de dos ulls. També, a l'exterior podem veure que el mur nord té més llargada per l'extrem de ponent, o sigui que té continuïtat més enllà d'on l'edifici es tanca amb el mur oest, aquest fet s'ha atribuït a una modificació en la planificació del temple durant la seva construcció, tot reduïnt-ne les dimensions o a un esfondrament.
A l'interior, en l'extrem de llevant hi ha un arc triomfal cegat, el qual en algun moment degué donar accés a l'absis. A la banda nord trobem dues capelles de molt poca fondària, i al sud una fornícula.
Les parets presenten restes de motllures de guix, d'arrebossat i de pintures. Al terra hi ha restes de les diferents piques de pedra. Més o menys al mig de la nau, hi ha un forat al terra, amb una escaleta que dóna accés a una petita cripta coberta amb volta de canó, i on podem observar el forat d'una sepultura.
Les primeres dades documentals sobre Riutort ens parlen de les possessions que tenien al lloc els monestirs de Ripoll (citat el 880) i St. Llorenç prop Bagà (el 983). El 1168, Arnau de Vilanova ven en carta de gràcia la tercera part del delme que percebia de Santa Cecília, aquest document és la primera referència documental directa del temple.
En origen l'església depenia del priorat de St. Jaume de Frontanyà, que proveïa de rector la parròquia amb canonges regulars. A partir del segle XIII diversos capellans regentaren l'església, subarrendant de vegades les funcions parroquials i creant sovint controvèrsies que duraren durant tota l'edat mitjana. Almenys entre 1632 i el segle XVIII l'església ja era sufragània de St. Martí de Brocà.
L'església tingué culte regular fins a principis del segle XX, quan el despoblament de la Vall del Riutort provocà el seu abandonament. El 1925 la campana fou robada i col.locada posteriorment al castell d'Escornalbou i finalment al monestir de Poblet. Actualment l'edifici es presenta abandonat i en un estat de conservació ruïnós.


Diari La Vanguardia

Diari Lillet - 5 de juny de 1960

Diari Lillet - 3 de juliol de 1960


Any 1982.
  Any 1982.
  Any 1982.
  Any 1982.
  Any 1982.
Any 1994.

Any 1994.
      Any 2019.
Any 2019.
 Quan encara conservava el sostre.
 Quan encara conservava el sostre.
Finals dels anys 80.
 Amb el sostre ensorrat. Any 2016.
Any 2018.
La cripta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari