lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

lunes, 31 de octubre de 2016

La Teuleria de Montclús

HISTORIA
La primera notícia documental on consta la Teuleria de Montclús és en data 1856, en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra".
També apareix al 1884, a les actes dels plens on es tracta el cobrament de la part de "consumos y cereales" dels habitants de l'extraradi de la Pobla de Lillet.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una petita casa situada a menys d'un quilòmetre de les cases de Montclús de Dalt i de Baix, en uns prats que queden a vora la pista.
L'emplaçament és al costat del rec que forma la font de la Misèria. És una casa de planta rectangular, dos nivells, i coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, oberta cap est. El ràfec de la teulada és ornamentat amb una combinació de maó i teula.
Les façanes mostren un paredat fet de pedres de mides i acabats diversos amb maó i teula entremig, i les cantoneres són grans peces de pedra ben tallada i polida.
Les diferents obertures, són emmarcades amb maó massís en brancals i llinda; les de la façana principal són amb llinda en arc rebaixat, d'altres però han estat modificades. Per sobre la porta hi ha un carreu amb la inscripció "J. POSAS Y SORS AÑ 1871".
Al costat sud hi ha un cobert adossat, i al costat nord, les restes d'un altra construcció annexa, avui ensorrada.
Al sud, i a pocs metres, hi ha les restes d'un altre edifici molt enrunat; al davant la casa i a peu de la pista hi ha una font amb cisterna, avui també feta malbé.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari