lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

sábado, 15 de octubre de 2016

La font Xica

La font està situada entre edificis. Està formada per un dipòsit i al davant la part frontal i visible de la font. Aquest frontis presenta dos plans, el més sortit queda a nivell de les façanes del edificis dels costats i és coronat per una motllura feta de maons i per sobre acabat en forma angular com de coberta a dos vessants; al centre de la part superior hi ha un rètol on indica "Font Xica. 1841".
L'altre frontis, el que queda enfonsat cap l'interior, com una gran fornícula, està cobert amb un acabat en arc rebaixat. Consta d'una única pica col·locada molt baixa, amb la seva respectiva aixeta situada al mur.
A la part superior d'aquest frontis hi ha una rajola decorativa on posa "Font Xica".
No es coneixen referències documentals relatives a aquesta font, així l'única informació que en tenim és el rètol que hi ha en la mateixa font i que indica 1841, hem de suposar com a any de construcció.

Any 1985.Any 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari