lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

lunes, 31 de octubre de 2016

El Plantiu

HISTORIA
L'edifici del Plantiu es va construir entre el 1910 i 1912, ja des de la seva creació ha estat vinculat al món forestal, en aquell moment es va fundar com una institució de protecció i repoblació d'arbres. A l'actualitat continua vinculat a aquesta activitat, entre altres tasques als seus vivers s'hi reprodueixen diferents tipus d'arbres que es destinen a la repoblació.
DESCRIPCIÓ
Aquest edifici està situat poc abans de l'entrada al poble venint des de Guardiola. Es tracta d'un edifici de planta rectangular i quatre façanes. És de planta baixa, excepte l'extrem nord, on una part consta d'un nivell més i l'altre de dos conformant un cos sobresortit a mode de torre. Està cobert a dues vessants, menys la part nord que presenta una meitat amb coberta a una vessant i la torre a quatre.
Mostra dos tipus d'obertures, unes rectangulars i les altres amb llinda en arc de mig punt; totes amb una faixa sobresortida al seu contorn a mode decoratiu. Les obertures de la torre, dues per costa, no tenen la faixa però si una barana d'obra que conforma motius ornamentals de tipus geomètric. A més l'edifici també presenta un sòcol i algunes cantoneres amb un acabat decoratiu que imita els carreus.
A la façana principal de la torre hi ha pintat Casa Forestal "El Plantiu".
Una escala metàl·lica exterior permet l'accés al pis superior on es troben les oficines. A la banda est i sud de la casa, hi ha altres edificacions complementàries, garatges, magatzems...algunes són contemporànies a la casa i segueixen el mateix patró constructiu i d'acabats, altres són afegides posteriorment.
A la banda oest, s'estenen les feixes on es fan els treballs de reproducció d'arbres, al viver de Forestal Catalana.

Any 1985.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari