lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

sábado, 29 de octubre de 2016

El Boix

HISTORIA
Tenim molt poca informació referent a la casa del Boix, l'única notícia directa és de l'any 1573, es tracta d'un document on es citen un seguit de masades de la parròquia del monestir de Santa Maria de Lillet que van haver de col·laborar en la reparació de l'església i el monestir arran de les bregues tingudes entre la família Cadell i la Riembau, entre aquests masos hi figura "Lo-Box".
Posteriorment, al 1856 en el llistat del llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra", hi consta una referència bastant il·legible que es podria correspondre amb aquesta casa.
A l'any 1982 la casa i demés construccions van patir les conseqüències d'un incendi que va comportar la reconstrucció de part dels edificis.


 Any 2018.
Any 2018.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari